افتخارات آزمایشگاه

• گواهینامه استاندارد بین المللی صلاحیت آزمایشگاهها (ISIRI-ISO/IEC 17025)
• گواهینامه تایید صلاحیت توسط آزمایشگاه غذا و داروی کشور
• گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد ایران
• عضو ثابت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی
• همکار انجمن شیمی ایران

دفعات بازدید: 649
برچسب ها: