افتخارات آزمایشگاه

  • گواهینامه ISIRI-ISO/IEC 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

  • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد ایران

  • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان غذا و دارد

  • گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار از سازمان دامپزشکی

  • گواهینامه ISO9001:2015 از شرکت DQS آلمان

  • گواهینامه GMP از شرکت DQS آلمان

  • عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

دفعات بازدید: 803
برچسب ها: