بخش دستگاهی

دستگاه GC-FID

 

کاربرد دستگاه GC-FID :

 • تعیین پروفایل 37 جزئی از اسیدهای چرب در روغن های گیاهی و حیوانی، روغن زیتون و ...

 • تغیین استرول گیاهی در لبنیات

 • تعیین درصد خلوص مواد آلی

 • آنالیز کمی اسانس ها و رنگ های خوراکی

 • جداسازی و تعیین مقدار اجزای گازی و مواد فرار آلی با سرنگ مخصوص 10 میلی لیتری

GC/FID


 

دستگاه GC-MS

 

کاربرد دستگاه GC-MS:

 • تعيين كيفي و كمي بيش از ١٠٠ نوع از باقيمانده سموم و آفت كشها در مواد غذايي و كشاورزي

 • تعيين پروفايل كامل هيدروكربن هاي چند حلقه اي آروماتيك

 • شناسايي اجزاي تشكيل دهنده عصاره و اسانس

 • شناسايي مواد تشكيل دهنده مواد آرايشي، بهداشتي و شوينده ها

 • شناسايي مقادير بسيار جزئي از نگهدارنده ها در مواد غذايي

GC-MS


 

دستگاه HPLC

 

کاربرد دستگاه HPLC:

 • اندازه گيري سموم آفلاتوكسين هاي BوG در مواد غذايي و خوراك دام

 • اندازه گيري سم آفلاتوكسين M1 در لبنيات

 • اندازه گيري سم اكراتوكسين A در مواد غذايي و خوراك دام

 • اندازه گيري سم زيرالنون در مواد غذايي و خوراك دام

 • اندازه گيري سم داكسي نيوالنول در مواد غذايي و خوراك دام

 • اندازه گيري آسپارتام و آسه سولفام(شيرين كننده ها) در مواد غذايي

 • اندازه گيري سوربات و بنزوات(نگهدارنده ها) در مواد غذايي

 • اندازه گيري پارابن(نگهدارنده) در محصولات آرايشي و بهداشتي

GC-MS


 

دستگاه جذب اتمی

 • داراي اتمساز شعله (FAAS)

 • كوره گرافيتي (GF-AAS)

 • توليد هيدريد (HG-AAS)

 

کاربرد دستگاه جذب اتمی:

 • تعیین مقدار کمی بیش از 20 نوع از عناصر (سرب،كادميوم،جيوه،آرسنيك،كروم،قلع و...)در مواد اولیه و فرآورده های غذایی، کشاورزی، دارویی، آرایشی و بهداشتی

 • تعیین دقیق مقادیر جزئی عناصر در حدود غلظتی یک در میلیون (ppm) و یک در میلیارد (ppb)

 • استفاده از روشهای استاندارد داخلی و بین المللی برای تعیین عناصر

GC-MS

دفعات بازدید: 838
برچسب ها: